ładowanie

2017

Etap prac

D

Prace w zakresie wykonanie hydroizolacji zewnętrznych ścian fundamentowych i wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ciśnieniowej oraz wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic.

W roku 2017 finansowano ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Krakowie.