ładowanie

Finansowane w roku 2022

Konserwacja estetyczna polichromii i detalu architektonicznego sufitu,
konserwacja estetyczna tynków konserwatorskich, odtworzenie-rekonstrukcja
podłogi drewnianej w 1 pomieszczeniu na parterze w 2022 roku.

Dofinansowanie: 99640.00

D

Finansowane w roku 2021

Prace w zakresie SIENIAWA - dwór - prace konserwatorsko - restauratorskie.

  • konserwacja techniczna polichromii i detalu architektonicznego sufitów, 
  • prace konserwatorskie przy sklepieniu i ścianach piwnicy dworu,
  • odtworzenie posadzki w piwnicy,
  • tynki konserwatorskie w 2 pomieszczeniach centralnych na parterze

Finansowane w roku 2021 ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
kwota dotacji: 150 000 ZŁ

D

Ochrona Zabytków Małopolski 2020

Odtworzenie kominka w formie pierwotnej, odrestaurowanie stolarki drzwiowej, izolacja i częściowe odtworzenie posadzki w piwnicy i na parterze w salach reprezentacyjnych
Kwota: 20 000 zł
Realizacja: F.H.U WIKTORIA

D

Finansowane w roku 2020

Prace w zakresie SIENIAWA - dwór - prace konserwatorsko - restauratorskie.

  • Częściowa konserwacja techniczna polichromii i wypraw tynkowych stropów na parterze
  • 2 pomieszczenia centralne
  • częściowa konserwacja sklepienia i ścian w piwnicy
  • zabezpieczenie p.poż. konstrukcji więźby dachowej w zakresie połaci dachowych i instalacji p.poż.

Finansowane w roku 2020 ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
kwota dotacji: 150 000 ZŁ

D

Finansowane w roku 2019

Prace konserwatorskie związane z remontem stropu, częściowe prace konserwatorskie ścian i tynków wewnętrznych w części strefy centralnej oraz wykonanie instalacji elektrycznycy i przeciwpożarowych finansowane w roku 2019 ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
Kwota dotacji: 100.000 zł

D

Wspólnie dla dziedzictwa

Podziękowania

D

2018

Etap prac

W roku 2018 prace w zakresie:
„remont dachu, remont kominów, rekonstrukcja stolarki okiennej“
finansowane są częściowo ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w zabytkowym zespole parkowo-dworskim w Sieniawie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-106/A-217 z 19.01.1971 roku.

D

2017

Etap prac

Prace w zakresie wykonanie hydroizolacji zewnętrznych ścian fundamentowych i wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ciśnieniowej oraz wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic.

D