ładowanie

O nas

D

Rewitalizacja Zespołu Parkowo-Dworskiego w Sieniawie
„Wszyscy dla Dziedzictwa“
Zespół Parkowo-Dworski w Sieniawie wpisany do rejestrów zabytków województwa Małopolskiego pod nr
A-106/A-217 z 19.01.1971 roku A-661 z 23.03.1992 nowy zapis A-1028/M

Dwór w Sieniawie  pochodzi z XVIII wieku w chwili obecnej jest w stanie nie nadającym się do użytkowania.Od 2016 roku nowi właściciele poczynają wszelkie starania aby go uratować od degradacji i przywrócić mu dawną świetniość.Dzięki wsparciu z Małopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2017 i 2018 zostały wykonane prace zwiazane z odrestaurowaniem Dworu.Ze względu na wysokie koszty prace zostały podzielone na etapy.Na chwilę obecną jest w trakcie rewitalizacji i już w trakcie jest udostępniany dla społeczeństwa kultywujac tradycje staropolskie oraz włączając społeczność lokalną oraz stowarzyszenia , szkoły  i twórców ludowych
"WSZYSCY DLA DZIEDZICTWA "
nasz cel to społeczne upowszechnianie i promowanie wiedzy dziedzictwa kulturowego materialnego jak i niematerialnego i jego wartości oraz kultywowanie tradycji regionalnych i staropolskich.
Na rok bieżący zaplanowano następujące cykle wydarzeń "Wszyscy dla Dziedzictwa"

Zapraszamy do współpracy Szkoły ,Przedszkola , Stowarzyszenia oraz Twórców Ludowych, Muzea w Nowym Targu oraz Rabce,Biblioteki w celu przejęcie w tym okresie warsztatów albo gier edukacyjnych lub zabaw staropolskich.