ładowanie

2018

Etap prac

D

W roku 2018 prace w zakresie:
„remont dachu, remont kominów, rekonstrukcja stolarki okiennej“
finansowane są częściowo ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w zabytkowym zespole parkowo-dworskim w Sieniawie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-106/A-217 z 19.01.1971 roku.