ładowanie

Finansowane w roku 2022

D

Konserwacja estetyczna polichromii i detalu architektonicznego sufitu,
konserwacja estetyczna tynków konserwatorskich, odtworzenie-rekonstrukcja
podłogi drewnianej w 1 pomieszczeniu na parterze w 2022 roku.

Dofinansowanie: 99640.00

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 
DOTACJA CELOWA MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW