ładowanie

Finansowane w roku 2019

D

Prace konserwatorskie związane z remontem stropu, częściowe prace konserwatorskie ścian i tynków wewnętrznych w części strefy centralnej oraz wykonanie instalacji elektrycznycy i przeciwpożarowych finansowane w roku 2019 ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
Kwota dotacji: 100.000 zł