ładowanie

Finansowane w roku 2020

D

Prace w zakresie SIENIAWA - dwór - prace konserwatorsko - restauratorskie.

  • Częściowa konserwacja techniczna polichromii i wypraw tynkowych stropów na parterze
  • 2 pomieszczenia centralne
  • częściowa konserwacja sklepienia i ścian w piwnicy
  • zabezpieczenie p.poż. konstrukcji więźby dachowej w zakresie połaci dachowych i instalacji p.poż.

Finansowane w roku 2020 ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
kwota dotacji: 150 000 ZŁ