ładowanie

Finansowane w roku 2021

D

Prace w zakresie SIENIAWA - dwór - prace konserwatorsko - restauratorskie.

  • konserwacja techniczna polichromii i detalu architektonicznego sufitów, 
  • prace konserwatorskie przy sklepieniu i ścianach piwnicy dworu,
  • odtworzenie posadzki w piwnicy,
  • tynki konserwatorskie w 2 pomieszczeniach centralnych na parterze

Finansowane w roku 2021 ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
kwota dotacji: 150 000 ZŁ