ładowanie

Konkursu o laur dziedzictwa kompleksu parkowodworskiego Sieniawa

edycja II – 2019 rok

D

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby interesujące się historią Sieniawy i całego Podhala do wzięcia udziału w konkursie na temat historii „Kompleksu Parkowo - Dworskiego w Sieniawie” jak również samej Sieniawy. Konkurs powstał, aby spopularyzować i uchronić od zapomnienia historię lokalną tak bliskiej dla nas rodzinnej miejscowości Sieniawy. Wydarzenie to było częścią Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 organizowanego z inicjatywy sympatyków lokalnej historii oraz właścicieli „Kompleksu Parkowo - Dworskiego w Sieniawie”.- II edycja 2019 rok. 

Kategorie wiekowe   
 
I. Grupa 3-8 lat „Młodzik” (przedszkole do III klasy szkoły podstawowej), konkurs prac plastycznych o tematyce związanej z znanymi zabytkami znajdującymi się na terenie miejscowości Sieniawa takich jak: Dworek Sieniawski, Kościółek św. Antoniego Padewskiego. Uczestnicy wykonują własnoręcznie prace plastyczne w formacie A4 dowolną techniką.  
 
II. Grupa 9-11 lat „Junior” ( od III klasy do VI) Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiej pracy pisemnej na temat historii lokalnej Sieniawy oraz innych miejscowości Gminy Raba Wyżna. Dopuszczalna tematyka prac obejmuje zagadnienia takie jak: kompleks parkowo-dworski w Sieniawie, kościółek św. Antoniego w Sieniawie oraz inne zabytkowe miejsca o dużych walorach historycznych znajdujące się na terenie Sieniawy i Gminy Raba Wyżna. Również uczestnicy mogą poświęcić swoją pracę na napisanie krótkiego eseju poświęconego lokalnej historii. Również uczestnicy mogą poświęcić swoją pracę na napisanie biografii znany osób związanych z historią wymienionej wyżej okolicy. Praca powinna składać się z około 1000 słów, czyli mniej więcej jedna kartka A4 jednolitego tekstu, można napisać je odręcznie lub na komputerze w programie Microsoft Word lub pokrewnym.  

III. Grupa „Młodzież” (VII- III gimnazjum) Praca pisemna na około 3 kartki A4.  Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy pisemnej na temat historii lokalnej Sieniawy oraz innych miejscowości Gminy Raba Wyżna. Dopuszczalna tematyka prac obejmuje zagadnienia takie jak: kompleks parkowo-dworski w Sieniawie, kościółek Świętego Antoniego w Sieniawie oraz inne zabytkowe miejsca o dużych walorach historycznych znajdujące się na terenie Sieniawy i Gminy Raba Wyżna. Również uczestnicy mogą poświęcić swoją pracę na napisanie biografii znany osób związanych z historią wymienionej wyżej okolicy. 

IV. Grupa „Dorośli” (Dorośli od 16-wzwyż)  Zadaniem uczestników jest przygotowanie dłuższej pracy pisemnej na temat historii lokalnej Sieniawy oraz innych miejscowości Gminy Raba Wyżna. Dopuszczalna tematyka prac obejmuje zagadnienia takie jak: kompleks parkowo-dworski w Sieniawie, kościółek Świętego Antoniego w Sieniawie oraz inne zabytkowe miejsca o dużych walorach historycznych znajdujące się na terenie Sieniawy i Gminy Raba Wyżna. Również uczestnicy mogą poświęcić swoją pracę na napisanie biografii znany osób związanych z historią wymienionej wyżej okolicy. W szczególności prosimy o napisanie swoich prac w oparciu o własne wspomnienia dotyczące tych miejsc.  

20 listopad 2019 rok, Sieniawa. 

Regulamin „Konkursu o laur dziedzictwa kompleksu parkowo-dworskiego Sieniawa” 

1. W roku 2019 konkurs jest przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: „Młodzik”, „Junior”, „Młodzież”, „Dorośli”.  2. Do uczestnictwa w konkursie może zgłosić się dowolna ilość osób.  3. Zgłoszenia uczestnictwa organizatorzy przyjmują indywidualni lub zbiorowo np. szkoły.  4. Szkolnym Organizatorem Konkursu zostaje osoba, która w porozumieniu z dyrekcją szkoły zgłasza uczestników do konkursu. 5. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie i gotowe prace w formie elektronicznej są przyjmowane do 28.12.2019 Na adres mailowy   biuro.wiktoria70@gmail.com 
 
6. Prace można przesyłać na w/w adres mailowy lub poczta na  Zespół Parkowo-Dworski   F.H.U „Wiktoria”  34-723 Sieniawa 128 A Ocena prac konkursowych będzie oceniana przez powołaną do tego celu odpowiednią komisję konkursową.  Ogłoszenie prac konkursowych będzie miało miejsce dnia  29.12.2019  podczas uroczystości Dzisiejsze Betlejem w Sieniawiańskim Dworze w Parku przy dworskim na terenie „Kompleksu Parkowo - Dworskiego w Sieniawie”. 7. Nagrody dla uczestników w kategorii prac indywidualnych (w każdej grupie wiekowej): Zostaną nagrodzone pierwsze trzy miejsca z każdej kategorii wiekowej. Nagrody rzeczowe będą sponsorowane przez właścicieli „Kompleksu Parkowo - Dworskiego w Sieniawie” 

Komisja konkursowa:  
 
Architekt  prowadzacy i odpowiedzialny za Projekt mgr inż. Maciej Zubek Odpowiedzialna za stroje i aranżacje w stylu dworskim, nawiązanie do kultury i tradycji staropolskich „siła natury” mgr Roża Antolak-Wojtowicz Koordynator projektu w zespole parkowo - dworskim Krystyna Wójtowicz.  Odpowiedzialny za dokumentowanie historii Robert Wisła  Odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg konkursu,  historyk  mgr Krystian Wisła