ładowanie

WYSTAWA PLANSZOWA PLENEROWA OGÓLNODOSTĘPNA

D

GRANICE RZECZPOSPOLITEJ 1918-1945 wypożyczona z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce W dniach od 31 października do 30 grudnia 2019. Zabytkowy Zespół Parkowo-Dworski Sieniawa 302

Granice Rzeczpospolitej 1918 -1945” – wystawa prezentuje zagadnienia związane z formowaniem się państwa polskiego na przestrzeni ostatnich 100 lat, któremu towarzyszyły wojny, powstania, plebiscyty i trudne najczęściej relacje ze wszystkimi niemal sąsiadami Polski.

1-2.Odrodzenie Polski

3.Powstanie Wielkopolskie

4-5.Powstania Śląskie

6. Pomorze Gdańskie, Wolne Miasto Gdańsk, Powiśle, Warmia i Mazury

7.Litwa

8.Ukraina

9-11.Wojna polsko-bolszewicka

12.Śląsk Cieszyński

13.Jak była II Rzeczpospolita

14.Sytuacja Polski przed II wojną światową

15.Podział Polski we wrześniu 1939 roku

16-17.Granice Polski po II wojnie światowej

18.Polska powojenna

Wykonanie wystawy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Koncepcja: Jan Godłowski.

Autorzy: dr Wanda Łuczak i dr hab. Andrzej Synowiec

Opracowanie graficzne: Alicja Duda

Wystawa zrealizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu NIEPODLEGŁA.

Partner: Narodowe Archiwum Cyfrowe