ładowanie

Gali wręczenia nagród Glogera

D

W dniu dzisiejszym wzięliśmy udział w uroczystej gali wręczenia nagród Glogera oraz konferencji naukowej nt.LUDZIE W DRODZE w Hali Kultury w Łomży.
Była to XXXIII edycja o Nagrodę i Medal im.Zygmunta Glogera pod przedwodnictwem prof.Tadeusza Paneckiego a organizatorami byli:Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA im.Stanisława Zagórskiego w Łomży wespół z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury,Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent miasta Łomży.

Podczas gali zostało wręczone WYRÓŻNIENIE HONOROWE I MEDAL za przedsięwzięcia mające miejsce na dziedzińcu sieniawiańskiego dworu, które jest dla nas ogromnym zaszczytem i oczywiście kieruję to wyróżnienie do wszystkich, którzy są związani z rewitalizacją Zespołu Parkowo-Dworskiego w Sieniawie gdzie wielki wkład mają służby konserwatorskie,arch.Maciej Zubek,KDS Ragomir Pałka, inż.Rafał Czernek oraz wszystkim wspierajacych przedsięwzięcia mające na celu społeczne upowszechnianie dziedzictwa materialnego jaki i niematerialnego włączając młode pokolenia.
Wyróżnienie należy się wszystkim wspierającym działania poprzez wkład osobowy,rzeczowy finansowy.
Szczególne podziękowania za wsparcie kieruję do:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Biuro Rozwoju i Promocji w Nowym Targu, Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, GOK w Rabie Wyżnej,Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie ,ogromną zasługę wnosi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sieniawie, stowarzyszeniom,zespołom,chórom oraz mediom społecznościowym wspierajacych upowszechnianie dziedzictwa kulturowego.
Podczas uroczystej gali na ręce Pana Prezesa Stowarzyszenia STOPKA Prof.dr hab Ludwika Malinowskiego wręczono pamiątkowe podziękowanie wykonane przez uczniów Zespołu Szolno-Przedszkolnego w Sieniawie pod kierownictwem dyrekcji i grona nauczycielskiego w formie albumu przedstawiajace dokumentację z różnych przedsięwzięć mających na celu społeczne upowszechnianie i włączanie młodych pokoleń.
Zakończeniem I części uroczystości wręczenia nagród Glogera był koncert Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem Prof.dr hab.inż.Andrzeja Jakubiak.
W II części gali odbyła się konferencja naukowa nt. LUDZIE W DRODZE w której wystąpili
-prof.dr hab. Adam Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku) Gloger w rodze
-prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku) Tożsamość w warunkach migracji.
-prof.dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Sląski w Katowicach) Współczesne polskie narracje migracyjne o Islandii "Islandzkie zabawki" Mirosława Gabrysia
-dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk (Akademia Pedagogiki Specjaönej w Warszawie) W drodze ku polskości
-dr Jacek Kurek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Słowo o rzece albo "Księga herbaty".O tożsamości tych którzy przekraczają granice.

Odbyła się rownież dyskusja w oparciu o testy opublikowane w książce pt.Ludzie w Drodze. Migracje, granice, tożsamość, pod red.prof. Dariusza Rotta, wydanej specjalnie na konferencję przez Stopka.

Organizatorom wraz z Kapitułą XXXIII edycji o Nagrodę i Medal im.Zygmunta Glogera składamy wielkie podziękowania za wyróżnienie honorowe naszych działań, jest to dla nas wszystkich wielkim zaszczytem.

Test-Krystyna Wójtowicz
Fot. K.W