ładowanie

Patriotyczna Sieniawa

15 września 2019

D

Zabytkowy Dwór W Sieniawie jest w trakcie rewitalizacji i ma być odtworzony w formie pierwotnej . W trakcie rewitalizacji są organizowane wydarzenia w parku przydworskim mające na celu społeczne upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie tradycji regionalnych i staropolskich.

Przypadające również Europejskie Dni Dziedzictwa w tym czasie pozwalaja nam łączyć się w obchody udostępniając miejsce historyczne i zapraszając na żywą lekcji histoirii upamiętniającą 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Patriotyczna Sieniawa-Sieniawa i Gmina w obliczu II wojny światowej i konspiracji to nasz temat.
Szkoly ,Muzea , ośrodki Kultury ,grupy rekonstrukcji historycznych włączają się w obchody.