ładowanie

Tydzień dla dziedzictwa

Sobota 21 kwietnia - Niedziela 22 kwietnia

D

W niedzielę 22 kwietnia odbyło się na terenie Kompleksu Parkowo-Dworskiego Dworek w Sieniawie, kolejne wydarzanie Szlakami Naszego Dziedzictwa pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, za podzielenie się z nami Waszymi wiadomościami o dawnej historii Dworu, za ciekawostki jakie nam przekazaliście o Dworze. Serdeczne podziękowania dla ekip z telewizji Kraków i telewizji Podhale, podziękowania dla Architekta i projektanta wnętrz, podziękowanie za zorganizowanie stoiska ze smakołykami domowymi, podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tak pięknej imprezy, za możliwość przejazdów końskimi zaprzęgami po parku i okolicach Sieniawy. Szczególne serdeczne podziękowania dla Proboszcza Księdza Andrzeja Jeleń za udostępnienie w tym dniu zwiedzania Kaplicy św. Antoniego. To była bardzo miła impreza. Zapraszamy na dalsze spotkania, które będą odbywały się przed Dworem zgodnie z harmonogramem obchodów Dziedzictwa Narodowego. Kolejne wielkie wydarzenie będzie 10 czerwca 2018 r. połączone z odpustem pod wezwaniem św. Antoniego. Zapraszamy!